Bộ sưu tập hàng nghìn mẫu móng đẹp, với các chủ để khác nhau. Các anh/Chị & các Bạn thợ nail tha hồ tham khảo, lựa chọn mẫu để vẽ, hay lấy ý ưởng vẽ móng cho khách hàng.

Occasion Nail art collection - Mẫu số - 10

Mẫu Nail đẹp 2 – Occasion Nails

var metaslider_5199 = function($) { $('#metaslider_5199').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_5199 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_5199, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_5199, 1) : metaslider_5199(window.jQuery); }; timer_metaslider_5199();
Occasion Nail art collection - Mẫu số - 67

Mẫu nail đẹp 1 – Occasion Nails

var metaslider_5069 = function($) { $('#metaslider_5069').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_5069 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_5069, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_5069, 1) : metaslider_5069(window.jQuery); }; timer_metaslider_5069();
VNnail.com - Vẽ móng nghệ thuật - Mẫu Xmas * Winter nails -4

Mẫu mùa đông – Xmas & Winter Nails – No1

var metaslider_4961 = function($) { $('#metaslider_4961').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4961 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4961, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4961, 1) : metaslider_4961(window.jQuery); }; timer_metaslider_4961();
Mẫu móng hình hoa quả - VNnail.com - Mẫu số -5

Hình hoa quả – Fruit Nails

var metaslider_4900 = function($) { $('#metaslider_4900').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4900 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4900, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4900, 1) : metaslider_4900(window.jQuery); }; timer_metaslider_4900();
VNnail.com - Mẫu vẽ móng chân - Toe Nail design - 9

Mẫu móng chân – Toe Nails

var metaslider_4813 = function($) { $('#metaslider_4813').flexslider({ slideshowSpeed:3000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4813 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4813, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4813, 1) : metaslider_4813(window.jQuery); }; timer_metaslider_4813();
VNnail.com - Mẫu vẽ móng ngày Halloween -3

Mẫu Halloween Nails

var metaslider_4719 = function($) { $('#metaslider_4719').flexslider({ slideshowSpeed:3000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4719 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4719, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4719, 1) : metaslider_4719(window.jQuery); }; timer_metaslider_4719();
VNnail.com - Mẫu vẽ hình đọng vật- 8

Hình động vật – Animal Nails

var metaslider_4667 = function($) { $('#metaslider_4667').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4667 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4667, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4667, 1) : metaslider_4667(window.jQuery); }; timer_metaslider_4667();
#mailmunch-pop-580721