Bộ sưu tập hàng nghìn mẫu móng đẹp, với các chủ để khác nhau. Các anh/Chị & các Bạn thợ nail tha hồ tham khảo, lựa chọn mẫu để vẽ, hay lấy ý ưởng vẽ móng cho khách hàng.

VNnail.com - Hình ảnh mẩu móng Mùa hè - Summer Nails - 2

Mẫu mùa thu – Autumn Nails

var metaslider_4435 = function($) { $('#metaslider_4435').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4435 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4435, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4435, 1) : metaslider_4435(window.jQuery); }; timer_metaslider_4435();
VNnail.com - Hình ảnh mẩu móng Mùa hè - Summer Nails - 15

Mẫu mùa hè – Summer Nails

var metaslider_4395 = function($) { $('#metaslider_4395').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4395 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4395, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4395, 1) : metaslider_4395(window.jQuery); }; timer_metaslider_4395();
Ảnh mẫu móng mùa xuân - Spring Nail

Mẫu mùa xuân – Spring Nails

VNnail.com - Bán Album 1000 Mẫu Vẽ - Tay giả thực hành học nghề var metaslider_4237 = function($) { $('#metaslider_4237').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4237 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4237, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4237, 1) : metaslider_4237(window.jQuery); }; timer_metaslider_4237();

03 Album mẫu vẽ Đẹp – Ảnh trên tay khách hàng

1. Album mẫu vẽ Cọ Bản – Beautiful ONE STROKE Nail Designs   Với hàng trăm mẫu vẽ cọ bản, từ đơn giản đến phức tạp. Các Bạn thợ nail sẽ thoải mái  vẽ theo hoặc dựa vào lấy ý tưởng để sáng tạo mẫu khi vẽ móng cho khách hàng. Bên cạnh mẫu vẽ, [...]

Mẫu vẽ cho móng ngắn – Short nail designs

var metaslider_4171 = function($) { $('#metaslider_4171').flexslider({ slideshowSpeed:2000, animation:"fade", controlNav:false, directionNav:true, pauseOnHover:true, direction:"horizontal", reverse:false, animationSpeed:600, prevText:"<", nextText:">", slideshow:true }); }; var timer_metaslider_4171 = function() { var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_4171, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_4171, 1) : metaslider_4171(window.jQuery); }; timer_metaslider_4171();